Procedures
Start Omhoog Algemeen Veredeling Procedures Links Verenigingen

 

Start
Omhoog
Chromosoomverdubbeling
Pigmentanalyse
Overwinteren
Opkweekprocedure
Zaaiprocedure
F1GenCalc

Diverse door mij gebruikte procedures

 

Bij Chromosoomverdubbeling wordt ingegaan op de eigenschappen van polyploide planten (waarom verdubbeling, hoe te herkennen) en hoe de verdubbeling tot stand kan komen (meestal via de vorming van geslachtscellen -meiose-, alhoewel het soms ook kan via de normale celdeling -mitose-). Tevens een korte blik op de genetische aspecten en een lijst van planten met bekende ploidie-graad.

Bij Pigmentanalyse wordt een overzicht gegeven van de bij fuchsia's voorkomende belangrijkste bloempigmenten, inclusief een korte beschrijving van de bepalingsmethodiek van de meest voorkomende pigmenten, de anthocyanen. Tevens wordt ingegaan op de erfelijke aspecten en wordt een lijst gegeven van planten met bekende bloempigment-samenstelling.

Bij Overwinteren worden de extra voorzorgsmaatregelen beschreven die planten uit de WALZ muziekinstrumentenreeks (en andere probleemplanten) moeten krijgen bij de overwintering.

Bij Zaaiprocedure wordt de praktijk van het kruisen, winnen, bewaren en uitzaaien van het zaad beschreven.

Bij Opkweekprocedure wordt de praktijk van het opkweken, selecteren en klaar maken voor de keuring van de zaailingen besproken.