NBFK
Start Omhoog AFS NBFK VKC NKvF

 

Nationale Belgische Fuchsia Keuringscommisie

Dit is een fuchsia nieuwigheden keuring (zaailingen en/of sports).

Het is derhalve uiterst galant en plezierig dat onze zuiderburen veredelaars die nu in Nederland in de kou staan omdat daar een nieuwighedenkeuring ontbreekt, welkom heten bij hun nationale nieuwigheden keuring.  Voorwaarde is wel, dat de veredelaar geen binding heeft bij een fuchsiavereniging in eigen land. Destijds opgericht naar model van de VKC-keuring, hebben zij enkele wijzigingen in het keuringsreglement opgenomen. Belangrijker is echter dat de NBFK volledig onafhankelijk is van een Fuchsia vereniging. Ze staan zowel organisatorisch als financieel volledig op eigen benen. Contactadres: Geerts Louis, Bevelsestweg 33, 2222 Itegem, BelgiŽ. Tel. 015/249259 0474/331367.

Deze keuring vindt plaats in Waanrode bij Leon Pauwels, Overstraat 5, 3473 Waanrode, Tel. 016/779445 Gsm: 0497715189.  Bij goedkeuring wordt een getuigschrift van verdienste uitgereikt.

 

Voorbeeld van het NBFK getuigschrift van verdienste:

 Na een aantal jaren mijn nieuwigheden bij de NBFK te hebben laten keuren, ben ik daar dit jaar (2008) mee gestopt. De reden hiervoor is dat ik in de loop der tijd toch grote bedenkingen heb gekregen t.a.v. de kwaliteit van deze keuring. Enerzijds ontbreekt er bij de keurmeesters m.i. voldoende kennis (van de afstammelingen) van de diverse species. Anderzijds worden er (tengevolge van onvoldoende selectie door veredelaars) veel te veel look-alikes goedgekeurd. Zo werden er dit jaar van veredelaar Michiels (BelgiŽ) van de 280 (!) ingezonden nieuwigheden alle 280 planten goedgekeurd. Hierbij waren een zeer groot aantal planten met aubergine kroon in een bepaalde kleurtint, die afkomstig waren van dezelfde kruisingsouder en derhalve veel op elkaar leken. Bij goede selectie was dit assortiment met 10 - 15 planten prima afgedekt (in plaats van de minstens 150 die nu werden aangeboden en goedgekeurd). Deze trend was ook vorig jaar reeds aanwezig. Hiermee is de waarde van de NBFK-keuring voor mij teveel gedevalueerd.

Met spijt hebben Hans Braam en ik dan ook de Belgische keuring vaarwel gezegd.

Fuchsia Nieuwigheid Certificering

Zowel Hans Braam als ikzelf kunnen zich niet (meer) vinden in de Fuchsia nieuwigheden keuringen uitgevoerd door de NKvF (Nederland) als door de NBFK (BelgiŽ). Daarom hebben wij wederzijds een advisering van elkaars nieuwigheden in het leven geroepen.

Dit is de FNC (Fuchsia Nieuwigheid Certificering).

Onderstaand een voorbeeld van het certificaat bij positieve advisering: