VKC
Start Omhoog AFS NBFK VKC NKvF

 

Vaste Keuring Commissie

 Voorheen was de VKC onderdeel van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, sinds enige tijd is dit een stichting.

De stichting VKC (Vaste Keurings Commissie, www.vkc.nl) is actief op het gebied van kwaliteitskeuringen in de groene sector en van registratie van sierteeltproducten ter bevordering van het verhandelen van deze producten onder de correcte naamsaanduiding. Voor de sierteeltbranche fungeert de VKC als een autoriteit voor het registreren en keuren van siergewassen in Nederland.

Eind jaren 70 heeft de VKC op verzoek van de NKvF een Fuchsia-comitť in het leven geroepen. Tot en met 2002 zijn er eerst drie keuringen en de laatste jaren vier keuringen per jaar geweest, waar fuchsia nieuwigheden werden gekeurd op nieuwigheid dan wel verbetering van het bestaande assortiment. De keuring werd uitgevoerd door een groep van maximaal 9 keurmeesters, benoemd door de VKC, en afkomstig uit het vak, liefhebbers, veredelaars en kwekers. Bij goedkeuring werd het diploma van Verdienste uitgereikt of het botanisch getuigschrift (bij kruisingen tussen twee species). Voor winterharde cultivars was er de mogelijkheid tot opplanting op het proefstation in Aalsmeer. Als een soort kwaliteitskeuring konden fuchsia's die reeds het getuigschrift van verdienste of het botanisch getuigschrift hadden behaald na enkele jaren gekeurd worden voor diploma 1e klas.

Op verzoek van de NKvF heeft de VKC in 2003 de officiŽle fuchsia-keuringen stopgezet, en meegewerkt aan een officieus nieuw keuringsconcept. Dit concept is in 2003 op twee proefkeuringen uitgetest. Bij dit concept werd meer op handelskwaliteit dan op nieuwigheid gelet, en zijn de diploma's 1e klas en botanisch getuigschrift vervallen. Bovendien werden veredelaars geweerd als keurmeester. De getuigschriften, die aan de op deze proefkeuringen genomineerde planten zijn uitgereikt, zijn geen getuigschrift van verdienste, maar louter een bewijs van deelname aan de proefkeuring, zoals moge blijken uit bijgaande mail dd 22 september 2004 van de voorzitter van de VKC:

Geachte heer Waldenmaier,

Op 25 maart heb ik u laten weten dat na beraad in het VKC bestuur geen keuringen in /voor de gewasgroep Fuchsia uitgevoerd zullen worden. In  die positie is daarna geen verandering gekomen. Het VKC bestuur acht het, zo gaf ik u eerder aan, primair een verantwoordelijkheid van de betrokkenen zelf om met eventuele suggesties te komen.

Van de heer de Wagt heb ik begrepen dat de aan deelnemers 2003 toegezonden diplomaís gezien moeten worden als bewijs van deelname. Aan de heer Rosema is per brief van 16 juli 2004 dan  ook aangegeven dat aan deze getuigschriften 2003 niet dezelfde inhoud/waarde moet worden toegekend als aan de voor dat jaar uitgereikte Getuigschriften VKC. Er is derhalve geen sprake van verandering van de aanpak VKC. Er worden geen Getuigschriften van Verdienste meer uitgereikt.

Met vriendelijke groeten,

Ir. J.van Ruiten

 

Begin 2004 is een en ander geŽvalueerd met de NKvF en is besloten de VKC fuchsia keuringen voorlopig twee jaar te bevriezen. Inmiddels heeft de NKvF in 20004 een eigen keuringssysteem in het leven geroepen, waarbij in mindere mate naar nieuwigheid, maar vooral naar (handels)kwaliteit wordt gekeken. Meer hierover op de NKvF pagina.

Voorbeeld van een VKC getuigschrift van verdienste: