Lange buizen
Start Omhoog Lange buizen Opstaande bloem Dubbel oranje Gele kroon Overige

 

Lange buizen - een apart type Fuchsia !

Bij de species komen planten voor met redelijk lange buizen (F. magdalenae, F. fulgens en natuurlijk niet te vergeten F. inflata met een buislengte van wel 12 cm).

Ik heb vrij veel kruisingswerk gedaan met F. magdalenae. De belangrijkste reden om deze toch niet al te gemakkelijke species te gebruiken is de mooie oranje kleur en het feit dat de plant tetraploid is (44 chromosomen). Daardoor is de inbreng van F. magdalenae in een kruising qua aantal chromosomen twee keer zo hoog als bij normale diploide species (22 chromosomen) en dit is duidelijk te zien in de vele nakomelingen ervan. Mijn kruisingswerk met F. magdalenae was in eerste instantie vooral gericht op het krijgen van een dubbelbloemige oranje cultivar, maar gaf daarnaast mogelijkheden om een geheel nieuwe lijn te ontwikkelen : fuchsia's met absoluut of relatief lange buizen.

De belangrijkste kruising hierbij was zaailing B83-5 ( F. magdalenae x F. fulgens grandiflora). Evenals de door John Wright uitgevoerde kruising tussen F. magdalenae en F. fulgens (Lechlade Rocket) is deze plant pentaploid (55 chromosomen). Dit komt doordat F. magdalenae bij de vorming van de eicellen een eicel heeft gemaakt (waaruit B83-5 is voortgekomen), die tijdens de vorming ervan niet de normale halvering van het aantal chromosomen heeft ondergaan (deze productie van ongereduceerde gameten komt in de natuur bij planten wel eens vaker voor en heet 'devision restitution'). B83-5 heeft 44 chromosomen van F. magdalenae (dus het gehele erfelijk materiaal ervan) en 11 chromosomen van F. fulgens grandiflora. Normaal was het een triploide plant geweest (33 chromosomen), en derhalve in principe steriel. B83-5 heb ik nooit laten keuren. Ikzelf kruis er nog regelmatig mee, en aan een aantal veredelaars die lid waren van de veredelingsgroep van de NKF heb ik de plant gegeven zodat zij er (alleen voor eigen gebruik) bij hun veredeling gebruik van konden maken. Hiernaast een foto van de plant. Als U deze vergelijkt met de foto van F. magdalenae op de pagina naamgeving ziet U de grote inbreng van F. magdalenae in B83-5 (let bijvoorbeeld eens op de donkere plek van de honingklier bovenaan de buis).

 

 

 

 

Uit deze lijn zijn een aantal cultivars met lange tot zeer lange buizen gekomen, zoals:

bullet

WALZ Luit (B83-5, teruggekruist met F. fulgens grandiflora) en nog meer niet in omloop gebrachte cultivars uit deze kruising met nog langere buizen dan WALZ Luit.

bullet

een groot aantal van de 'muziekinstrumenten', bijvoorbeeld WALZ Harp.

bullet

Leonhart von Fuchs (Lechlade Rocket x F. fulgens grandiflora)

bullet

Poermenneke (WALZ Harp x ?) en vele andere zaailingen uit WALZ Harp

bullet

Dutch Kingsize (WALZ Orgelpijp x F. inflata)

bullet

Treslong (F. magdalenae x F. inflata)

bullet

Herps Bazuin (B83-5 x B99-814; linker foto). B99-814 (rechter foto) is een tetraploide F. fulgens gesneriana; de bloemen zijn een stuk groter en dikker dan die van de diploide species. De verdubbeling van het aantal chromosomen bij B99-814 heeft plaats gevonden door behandeling met Colchicine. Naast de lange buis heeft Herps Bazuin ook flink wat andere eigenschappen van de tetraploide fulgens gekregen, zoals het rijk bloeien in uiteindige trossen.

Het lijkt er vrij sterk op dat de buislengte bepaald wordt door meer dan een locus, en dat tussen de loci interactie aanwezig is. Kruisingsproducten tussen langebuis-planten met verschillende (specie)afkomst hebben vaak een langere buis dan elk der ouders afzonderlijk (bijvoorbeeld B83-5, Herps Bazuin, Leonhart von Fuchs). Bij kruisingen tussen planten met een langere buis en kortere buis wordt de buislengte intermediair vererfd (de zaailing heeft een buislengte tussen die van beide ouders in). Dit is het geval bij de meeste muziekinstrumenten.

In de kleur oranje valt er bij de lange buizen niet zoveel meer te verbeteren. In andere kleuren echter des te meer. WALZ Tuba is in het rood nog wel voor verbetering vatbaar. In het witte/lichtrose gebied zijn er WALZ Althoorn en WALZ Klarinet. In het 'gemakkelijke' kleurengebied paars/aubergine (gemakkelijk omdat deze kleur zwaar dominant is) zijn er een aantal cultivars afkomstig uit kruisingen tussen F. magdalenae en F. excorticata afstammelingen. De kleur ervan varieert in wat lichter tot donkerder tinten aubergine. Qua lengte van de bloembuis en ook qua diepte van de kleur is hier nog veel in te verbeteren. Het probleem hier was vooral dat de meeste van deze cultivars steriel waren (triploid). Inmiddels heb ik via Colchicine behandeling een tetraploide F. excorticata, dus wie weet, komen ze er over niet al te lange tijd aan. 

De meeste van de  'lange buizen' cultivars zijn struiken met opgaande groei. Sommige zijn halfhanger door de lange takken die gemaakt worden. Er is maar één enkele echte hanger (bijvoorbeeld Leonhart von Fuchs).

De huidige 'lange buizen' cultivars hebben hangende of schuin naar beneden afstaande bloemen. Bij WALZ Orgelpijp (buislengte is in absolute zin klein, relatief wel redelijk lang) komt de bloem naarmate hij ouder wordt steeds meer omhoog, totdat hij uiteindelijk horizontaal tot iets schuin omhoog staat. WALZ Orgelpijp is triploid en dus in principe onvruchtbaar. Echter hij heeft de eigenschap van F. magdalenae overgeërfd om ongereduceerde gameten te produceren (Dutch Kingsize is hier een voorbeeld van). Een ander voorbeeld is Herps Arco (WALZ Orgelpijp x F. fulgens michoacan). Deze heeft 44 chromosomen (tetraploid; 11 chromosomen van F. magdalenae, 22 chromosomen van F. fulgens grandiflora en 11 chromosomen van F. fulgens michoacan). De plant, bloem en bloemstand is gelijk aan WALZ Orgelpijp. Echter alles is wat groter en dikker (plant, blad en bloem). Ook de bloei is rijker en begint vroeger.

Op al deze gebieden, maar vooral ook in de combinaties ervan is nog veel nieuws te bereiken.