Fuchsia's
Start Fuchsia's Henk Waldenmaier Wilma

 

Start
Algemeen
Veredeling
Procedures
Links
Verenigingen

 

 

 

 

 

 

 

Bij Algemeen staat informatie over de periode dat ik mij met Fuchsia's bezighoud (algemene info, en de belangrijkste hoogte- en dieptepunten).

Bij Veredeling (het meest uitgebreide gedeelte van deze site) is een algemeen gedeelte en staan gegevens over al mijn officieel geregistreerde fuchsia-cultivars (Lijst met Herps planten, Lijst met WALZ planten, recente nieuwigheden, afstammingen) en andere veredelingszaken (zoals  naamgeving van mijn cultivars, mijn fanclub, veredelingsdoelen, foto's).

Bij Procedures staan gegevens hoe ik zaai en de planten opkweek, aanwijzingen voor het overwinteren van een bepaalde lijn van cultivars ('de muziekinstrumenten') die wat dat betreft nogal moeilijk zijn, en de mogelijkheid het aantal chromosomen te verdubbelen (polyploidie).

Bij Links staan een aantal internet-links die ik relevant vind voor mijn Fuchsia hobby.

Bij Verenigingen staan de relevante verenigingen waarvan ik lid ben, lid ben geweest, of op een andere wijze bij ben betrokken, inclusief gegevens over de vereniging en andere informatie: American Fuchsia Society, Nationale Belgische Fuchsiakeuringscommissie, Vaste Keurings commissie, Nederlandse Kring van Fuchsia Vrienden.